Lessenrooster

VAK uren per week
1ste jaar
32
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2
1
2
Frans 4
Lichamelijke opvoeding 2
1
1
Nederlands 4
3
4
2
1
DIFFERENTIATIE
Engels 1
2
1
Remediëring 1