Lessenrooster

VAK uren per week
1ste jaar
32
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2
Frans 1
Lichamelijke opvoeding 2
1
1
9
Nederlands 2
2
6
1
DIFFERENTIATIE
1
3
1