Lessenrooster

VAK uren per week
5de jaar 6de jaar
35 35
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 2 2
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen 1 1
Geschiedenis 1 1
SPECIFIEKE VORMING
Technische vakken
Automechanica 10 10
Praktische vakken
Autotechnieken 10 8
Stage autotechnieken 2