Lessenrooster

VAK uren per week
3de jaar 4de jaar
32 32
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 6 6
Frans 2 2
SPECIFIEKE VORMING
Technische vakken
Mechanica 4 4
Elektriciteit 1 1
Praktische vakken
Mechanica 12 12
Elektriciteit 1 1
Lassen-constructie 2 2