Lessenrooster

VAK uren per week
3de jaar 4de jaar
31 31
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
SPECIFIEKE VORMING
Technische vakken
Elektriciteit 5 5
Praktische vakken
Elektriciteit 8 8