Lessenrooster

VAK uren per week
5de jaar 6de jaar
34 34
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen 1 1
Geschiedenis 1 1
SPECIFIEKE VORMING
Technische vakken
Mechanica 5 5
Elektriciteit 6 6
Praktische vakken
Mechanica 4 4
Elektriciteit 2
Stage mechanica/elektriciteit 2