Lessenrooster

VAK uren per week
3de jaar 4de jaar
32 32
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Geschiedenis 1 1
SPECIFIEKE VORMING
Technische vakken
Mechanica 4 4
Elektriciteit 4 4
Praktische vakken
Mechanica 2 2
Elektriciteit 2 2