Lessenrooster

VAK uren per week
3de jaar 4de jaar
34 34
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 6 6
Frans 2 2
SPECIFIEKE VORMING
Technische vakken
Hout 6 6
Praktische vakken
Hout 16 16