Lessenrooster

VAK uren per week
5de jaar 6de jaar
35 36
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Frans 2 2
Toegepaste economie 1
SPECIFIEKE VORMING
Technische vakken
Hout 7 7
Praktische vakken
Hout 16 14
Stage hout 2 4