Lessenrooster

De leerlingen zijn woensdag, donderdag en vrijdag op de werkvloer.

VAK uren per week
7de jaar
36
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Frans 2
Toegepaste economie 1
SPECIFIEKE VORMING
Technische vakken
Hout 7
Praktische vakken
Hout 14
Stage hout 4