Lessenrooster

VAK uren per week
7de jaar
34
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 6
Frans 2
Toegepaste economie 2
SPECIFIEKE VORMING
Technische vakken
Elektriciteit 2
Koeltechniek 2
Mechanica 2
Praktische vakken
Elektriciteit 3
Koeltechniek 2
Mechanica 3
Stage elektromechanica 6