Lessenrooster

VAK uren per week
7de jaar
34
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 6
Frans 2
Toegepaste economie 2
SPECIFIEKE VORMING
Technische vakken
Hout 6
Praktische vakken
Hout 8
Stage hout 6