Lessenrooster

VAK uren per week
5de jaar 6de jaar
34 35
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Frans 2 2
Toegepaste economie 1
SPECIFIEKE VORMING
Technische vakken
Lassen 6 6
Praktische vakken
Mechanica (Lassen-constructie) 16 14
Stage mechanica (Lassen-constructie) 2 4