Je kan kiezen uit de richtingen in TSO    en    BSO

Elektromechanica
3EM
1ste jaar in de 2e graad TSO
studiegebied
mechanica – elektriciteit

BEKIJK

Elektromechanica
4EM
2de jaar in de 2e graad TSO
studiegebied
mechanica – elektriciteit

BEKIJK

Elektromechanica
5EM
1ste jaar in de 3e graad TSO
studiegebied
mechanica – elektriciteit

BEKIJK

Elektromechanica
6EM
2de jaar in de 3e graad TSO
studiegebied
mechanica – elektriciteit

BEKIJK

Mechanische
technieken

3MT
1ste jaar in de 2e graad TSO
studiegebied
mechanica – elektriciteit

BEKIJK

Mechanische
technieken

4MT
2de jaar in de 2e graad TSO
studiegebied
mechanica – elektriciteit

BEKIJK

Mechanische
Vormgevings-
technieken

5MVT
1ste jaar in de 3e graad TSO
studiegebied
mechanica – elektriciteit

BEKIJK

Mechanische
Vormgevings-
technieken

6MVT
2de jaar in de 3e graad TSO
studiegebied
mechanica – elektriciteit

BEKIJK

Elektrische
technieken

3ET
1ste jaar in de 2e graad TSO
studiegebied
mechanica – elektriciteit

BEKIJK

Elektrische
technieken

4ET
2de jaar in de 2e graad TSO
studiegebied
mechanica – elektriciteit

BEKIJK

Elektrische
Installatie-
technieken

5EIT
1ste jaar in de 3e graad TSO
studiegebied
mechanica – elektriciteit

BEKIJK

Elektrische
Installatie-
technieken

6EIT
2de jaar in de 3e graad TSO
studiegebied
mechanica – elektriciteit

BEKIJK

Multimedia
5MM
1ste jaar in de 3e graad TSO
studiegebied
multimediatechnieken

BEKIJK

Multimedia
6MM
2de jaar in de 3e graad TSO
studiegebied
multimediatechnieken

BEKIJK

Autotechnieken
5AT
1ste jaar in de 3e graad TSO
studiegebied
auto

BEKIJK

Autotechnieken
6AT
2de jaar in de 3e graad TSO
studiegebied
auto

BEKIJK